Göteborg, Masthuggskyrkan

Orgeln byggdes ursprungligen 1914 av Magnussons Orgelbyggeri. Den har sedan byggts om och förändrats ett flertal gånger. Vi har under 2017-18 gjort en ombyggnad där vi tagit tillvara de stämmor som fanns kvar från 1914 års orgel och även en del av det som tillkommit senare. Ungefär hälften av stämmorna står på nygjorda rooseveltlådor. Orgelns ursprungliga korverk finns fortfarande kvar. Detta verk torde vara ett av de första elektriskt styrda verken i Sverige.

Manual 1
Principal 16'
Borduna 16'
Principal 8' major
Principal 8' minor
Flûte harmonique 8'
Hohlflöjt 8'
Borduna 8'
Gamba 8'
Dolce 8'
Octava 4'
Rörflöjt 4'
Kvinta 2 2/3'
Octava 2'
Cornett III-V
Mixtur IV-V
Trumpet 16'
Trumpet 8'

Manual 2
Gedackt 16'
Violinprincipal 8'
Flûte traversière 8'
Lieblich Gedackt 8'
Salicional 8'
Octava 4'
Spetsflöjt 4'
Spetskvint 2 2/3'
Waldflöjt 2'
Ters 1 3/5'
Mixtur III
Corno 8'
Corno di Basetto 8'
Tremolo

Manual 3 (svällare)
Borduna 16'
Kvintadena 16'
Principal 8'
Konsertflöjt 8'
Gedackt 8'
Kvintadena 8'
Violin 8'
Eolin 8'
Voix Céleste 8'
Octava 4'
Flûte octaviante 4'
Nasard 2 2/3'
Octavin 2'
Plein Jeu III-IV
Fagott 16'
Trompette Harm. 8'
Oboe 8'
Euphone 8'
Clarion 4'
Tremolo

Manual 4 (svällare)
Basetthorn 8'
Dubbelflöjt 8'
Flauto Amabile 8'
Unda maris 8'
Violoncello 8'
Gamba Céleste 8'
Täckflöjt 4'
Violin 4'
Nasard 2 2/3'
Hohlflöjt 2'
Ters 1 3/5'
Larigot 1 1/3'
Septima 1 1/7'
Sifflöjt 1'
Mixtur I-III
Oboe 8'
Clarinette 8'
Tremolo

Tubaverk (högtryck)
Tuba 16'
Tuba 8'
Tuba 4'


Tubaverket består av en oktavtransmitterad stämma. Den kan spelas från valfri manual eller pedalen.

Altarverket (svällare)
Gedackt 16'
Gemshorn 8'
Rörflöjt 8'
Eolin 8'
Voix Céleste 8'
Fernflöjt 4'
Salicette 4'
Flautino 2'
Vox Humana 8'
Tremolo snabb
Tremolo långsam


Altarverket kan spelas från valfri manual eller pedalen.

Pedal
Borduna 32'
Kontrabas 16'
Subbas 16'
Ekobas 16' (III)
Gedacktbas 16' (AV)
Octavbas 8'
Borduna 8'
Ekoflöjt 8' (III)
Octava 4'
Bachflöjt 4'
Jubalflöjt 2'
Mixtur III
Contrabasun 32'
Basun 16'
Fagott 16 (III)
Trumpet 8'
Clarion 4' (III)

Koppel
I/P, II/P,
III/P, IV/P,
II/I, III/I, 
IV/I, III/II,
IV/II, IV/III,
I 4', II 16'/I, 
II 4'/I, III 16'/I,
III 4'/I, III 16'/II,
III 4'/II, III 16', 
III 4', IV 16',
IV 4', II 4'/P,
III 4'/P, IV 4'/P,
AV /I, AV /II,
AV /III, AV /IV,
AV /P, AV 16',
AV 4'

41 000 fria kombinationer. Registercrescendo.

Tonomfång: manualer 58 toner och pedalen 30 toner.

Elektrisk överföring, rooseveltlådor.

Lufttryck: 90-300 mm vp.

Orgeln innehåller 5 410 pipor.

Orgeln är byggd bakom en timmervägg och saknar synliga pipor.

Nytt spelbord 2017-18.

Borduna 32' är delvis placerade ovanpå svällverken.