Ukna

Under 2019 och 2020 har vi renoverat orgeln i Ukna kyrka. Den byggdes 1937 av Gebrüder Rieger i Österrike. Orgelns disposition är helt i original.

Manual I Huvudverk
Bourdon 16'
Principal 8'
Salicional 8'
Oktave 4'
Rohrflöte 4'
Piccolo 2'
Mixtur 4 x

Manual 2 Svällverk
Holzflöte 8'
Viola di Gamba 8'
Vox coelestis 8'
Ital. Principal 4'
Nazard 2 2/3'
Nachthorn 2'
Terzian 2 x
Zimbel 3 x
Oboe 8'
Tremolo

Pedal
Subass 16'
Echobass 16' (tr. HV)
Oktavbass 8'
Bassflöte 4'

Koppel
I/P
II/P
II/I
I 4'
II 16'/I
II 4'/I
II 16'
II 4'

Orgeln har rörpneumatiskt system (påsläppsluft) med taschenbälgar.


Gebrüder Rieger byggde ca 35 orglar i Sverige från början av 1900-talet till strax innan andra världskriget. De allra flesta av dessa orgel är idag ombyggda eller rivna.

Orgelns fasad är från 1836 års Strandorgel med utäkningar på sidorna 1937.

Många av orgelns ca 1 100 taschenbälgar var trasiga. Samtliga har nu fått nytt skinn.

Ombelädrade taschenbälgar insatta på nytt.