Förlanda kyrka

I Förlanda kyrka byggde vi en ny orgel 1971 med 15 stämmor. Den har under 2020 utökats med en Principal 8' i huvudverket och fått ett extra spelbord i koret.

Spelbordet har gjorts så litet som möjligt på grund av det begränsade utrymmet i koret. Stämmor som är aktiverade på läktarspelbordet syns på korspelbordet och vice versa. Förutom de 3 normalkopplen har korspelbordet även kopplen I 4', II 16'/I och Baskoppel P/I (lägsta tonen i manual 1 kopplas till pedalen). Orgeln är transponerbar från korspelbordet.