Onsala kyrka

Onsala kyrka fick sin nya orgel 2015.

Manual 1 Huvudverk
Borduna 16'
Principal 8'
Viola di Gamba 8'
Gedakt 8'
Octava 4'
Täckflöjt 4'
Octava 2'
Cornett IV
Mixtur III
Trumpet 8'

Manual 2 Svällverk
Gedakt 8'
Fugara 8'
Spetsflöjt 4'
Nasard 2 2/3'
Waldflöjt 2'
Ters 1 3/5'
Dulcian 8'
Tremolo

Manual 3 Svällverk
Gedakt 16'
Violinprincipal 8'
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Voix celeste 8'
Principal 4'
Flöjt oktaviant 4'
Piccolo 2'
Oboe 8'
Tremolo

Pedal
Subbas 16'
Gedakt 16' (man 3)
Kvinta 10 2/3' (man 3)
Borduna 8'
Octava 4'
Basun 16'

Koppel
I/P, II/P, III/P, II/I,
III/I, III/II, III 16'/I,
III 4'/I, III 16', III 4'.

Mekanisk traktur, elektrisk registratur och elektriska koppel.

21 000 fria kombinationer.

Orgelns fasad är byggd 1841 av Bröderna Söderling i Göteborg.

Läktarspelbordet.

Orgeln har även ett flytbart spelbord i koret. Orgeldatorn är gemensam för båda spelborden. Allt man har gjort på det ena spelbordet är fullt synligt på det andra. Spelbordets överdel är höj- och sänkbar.