Lysekils kyrka

Under 2016 blev renoveringen av orgeln i Lysekils kyrka klar. Orgeln är byggd 1917 av Eskil Lundén i Göteborg. Fasaden är från 1901 (samtida med kyrkan) och ritad av Adrian Crispin Pettersson. Bakom denna fasad stod först Molanderorgeln som var byggd 1879 för gamla kyrkan. Under 1950-talet gjordes en mindre omdisponering av orgeln. 2006 inträffade ett svårt oväder med regn och hårda vindar. Detta gjorde att det drev in vatten i tornet och i orgeln. Sedan tornet och kyrkans bakvägg stått och torkat i några år monderades delar av orgeln ner så att bakväggen kunde renoveras. Under tiden bakväggen torkat ramlade det dessutom ner väggputs i orgeln.
Vid renoveringen återställdes de dispositionsförändringar som gjorts på 1950-talet.

Manual 1 Huvudverk
Principal 16' (1917/2016)
Borduna 16'
Principal 8'
Gamba 8' (1917/2016)
Dolce 8'
Flûte Harmonique 8'
Gedakt 8'
Oktava 4'
Rörflöjt 4'
Oktava 2'
Cornett 4 ch
Trumpet 16' (2016)
Trumpet 8'

Manual 2 Svällverk
Gedakt 16'
Vox Retusa 8'
Konsertflöjt 8'
Rörflöjt 8'
Violin 8' (1917/2016)
Salicional 8'
Voix Celeste 8' (1917/2016)
Principal 4'
Flûte Octaviante 4'
Waldflöjt 2' (2016)
Corno 8' (2016)
Euphone 8'

Pedal
Violon 16'
Subbas 16'
Kvinta 10 2/3'
Violoncell 8' (1917/2016)
Borduna 8'
Oktava 4'
Basun 16'

Fasaden är ritad 1901 av Adrian Crispin Pettersson.

Orgeln har en Barkermaskin av utsläppsmodell. Trakturen är helt mekanisk. Eskil Lundén var tidig med att bygga rörpneumatiska orglar. Att hans sista orglar fick mekanik beror troligen på materialbristen under 1:a världskriget.

Huvudverkets pipverk med den nya delen av Principal 16' längst fram. Stämman flyttades på 1950-talet till en Kvinta 2 2/3'.