Varbergs kyrka

Ny kororgel 2012

Manual 1

Borduna 16' (1)
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Octava 4' (c)
Octava 2' (c)
Cornet IV
Mixtur III (c)
Trumpet 8' (c) (2)

Manual 2

Lieblich Gedackt 8' (c)
Salicional 8' (c)
Voix celeste 8' (c)
Flûte octaviante 4' (c)
Violin 4' (c)
Contra Oboe 16' (c) (3)
Oboe 8' (c) (3)
Trumpet 8' (c) (2)

Pedal

Subbas 16' (1)
Fagott 16' (c) (3)

Koppel
I/P, II/P, II/I, I 4'

(c) = Placerad i crescendoskåpet.
(1) = C-gº gemensam.
(2) & (3) = gemsnsam stämma.

Orgeln är mekanisk förutom transmissioner vilka är elektriska. Elektriska koppel. Manual 1 har extra diskantoktav för 4-fotskopplet.

Fasaden är ritad av Jerk Alton.